Legalne zezłomowanie auta

Gdzie można legalnie zutylizować samochód?

Samochód, który nie nadaje się do użytku najlepiej oddać do legalnie działającej Stacji Demontażu Pojazdów, która posiada odpowiednie pozwolenia na prowadzenie działalności wydane przez Marszałka Województwa.

Stacja Demontażu Pojazdów oferuje kompleksowe usługi z zakresu złomowania pojazdów osobowych, ciężarowych czy motocykli. Musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące ochrony środowiska, posiadać odpowiednie zezwolenia, w tym upoważnienie Marszałka Województwa na prowadzenie SDP. Powierzając swój pojazd do autokasacji, klient musi mieć pewność, że zgodnie z prawem samochód poddany zostanie recyklingowi, a właściciel samochodu otrzyma odpowiednie dokumenty do legalnego wyrejestrowania auta w Wydziale Komunikacji i wycofania go z eksploatacji.

Złomowanie auta - czyli jak legalnie zutylizować swój samochód?

Prawo o ruchu drogowym.

Jesteś właścicielem pojazdu, który nie nadaje się do użytkowania i chcesz się go pozbyć, ale jego stan nie zainteresuje żadnego kupującego? Jedyną właściwą rzeczą, jaką w takiej sytuacji można zrobić, to oddać samochód na złomowisko, gdzie zakończy swój żywot i zostanie zutylizowany. Nie można bowiem odstawić auta “pod drzewo” i przestać płacić ubezpieczenie. To, co należy zrobić z pojazdem określają odpowiednie przepisy prawa, które znajdują się w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.

Art. 79. 1. Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:

 • przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
 • kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania; Zmiana w pkt 1 i przepis uchylający pkt 2 w art. 78b wejdą w życie z dn. 4.09.2022 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1517). ©Kancelaria Sejmu s. 172/317 2022-04-11
 • wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;
 • zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
 • udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
 • przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie.
Niezbędne dokumenty potrzebne aby zezłomować pojazd:

Niezbędne dokumenty potrzebne aby zezłomować pojazd:

 • dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dowód rejestracyjny, a w przypadku jego braku zaświadczenie potwierdzające dane z dowodu np. kserokopia dowodu, potwierdzona przez właściwy wydział komunikacji,
 • kartę pojazdu jeżeli była wydana,
 • jeśli w dowodzie wpisany był współwłaściciel, a nie może stawić się podczas złomowania, współwłaściciel musi napisać upoważnienie. Wymagany jest również dowód osobisty lub jego kserokopia,
 • jeżeli pojazd zarejestrowano na firmę, trzeba dołączyć KRS lub zaświadczenie z CEIDG oraz upoważnienie przedstawiciela firmy,
 • dokument potwierdzający własność, jeżeli właściciel jest inny niż wpisany w dowodzie rejestracyjnym (umowa kupna-sprzedaży)

Po zebraniu wszystkich wymaganych dokumentów, należy przyjechać autem przeznaczonym do złomowania na Stację Demontażu Pojazdów. Jeżeli samochód nie nadaje się do jazdy to można zapytać o usługę transportową. Większość autokasacji taką usługę oferuję, nierzadko w cenie złomowanego samochodu

W firmie lub umówionym miejscu nastąpi proces odebrania samochodu i przekazania go do kasacji. Od autokasacji otrzymają Państwo potwierdzenie oddania samochodu do Stacji Demontażu Pojazdów, stare tablice rejestracyjne, a także ekwiwalent pieniężny przysługujący za oddanie samochodu do recyklingu.

Po otrzymaniu dokumentów ze stacji demontażu należy, razem z tablicami rejestracyjnymi, udać się do wydziału komunikacji, gdzie samochód zostanie wyrejestrowany. Mają Państwo na to 30 dni i nie warto czekać z dokończeniem formalności na ostatnią chwilę.

Kwestia pieniężna - czyli kto płaci za zezłomowanie pojazdu?

Co prawda to klient oddaje swój wrak do utylizacji, a sama utylizacja pojazdu to nie mały koszt dla SDP, która musi zapłacić za utylizację płynów, olejów i przeróżnych części, które nie nadają się do ponownego użytku. Jednak Stacje Demontażu Pojazdów korzystają z odsyskanych części samochodowych, które można przeznaczyć do sprzedaży, a także na sprzedaży złomu uzyskanego z kasowanych samochodów. Dlatego też autokasacje płacą za auto, a cena przeważnie uzależniona jest od wagi pojazdu. Nie są to jednak wysokie kwoty i z tym należy się liczyć. Zawsze jednak możemy uzyskać "parę" złotych.

W Gorlicach jesteśmy Stacją Demontażu Pojazdów, która posiada swój transport, co w znacznym stopniu ułatwi nie jednemu klientowi transport swojego samochodu do autokasacji. Działamy na terenie Gorlic, Jasła, Nowego Sącza, Krosna, Krakowa, Bobowej i wielu lokalizacjach w województwach małopolskim, podkarpackim i ościennych. Posiadamy również skup złomu oraz sprzedaż używanych części samochodowych.